In de regio Eindhoven werken de zorggroepen PoZoB en DOH, patiëntenbelangenorganisatie Zorgbelang Brabant en zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ op een unieke manier samen. Deze organisaties proberen onder de noemer ‘Slimmer met Zorg’ de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten van de zorg te verlagen. Met als doel om de zorg toegankelijk te houden voor wie het nodig heeft en de zorg betaalbaar te houden.

Voor dit project heeft Upperdog Communicatie het coördinatieplan voor de communicatie ontwikkeld en de communicatiestrategie opgesteld. Op uitvoeringsgebied fungeerden we als voorzitter van de werkgroep Communicatie, bestaande uit communicatieadviseurs van de deelnemende organisaties.

Categorie: