Haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid speelt in onze strategische adviezen een belangrijke rol. Een communicatiestrategie moet aansluiten bij uw organisatie en de doelstellingen die u voor ogen heeft, moet passen bij uw doelgroepen en bij de producten of diensten die u levert. En ook de in- en externe factoren die van invloed kunnen zijn op het welslagen van uw nieuw ontwikkelde strategie nemen we uiteraard mee.

 

Daarbij vinden we het van groot belang dat u op de langere termijn ook nog de vruchten plukt van de ingeslagen route. En dat houdt in dat uw nieuwe strategie praktisch haalbaar moet zijn en voldoende behapbaar om te kunnen implementeren. Alles wat niet of minder van belang is, komt bij ons niet terecht in vuistdikke rapportages!

 

Onze advisering is hierin helder en overzichtelijk. Daarin maken wij vooral het verschil.